Lanz Diesel D2016 1960

Lanz Diesel D2016 uit 1960
Onze 'zeldzame' Lanz Diesel D2016 uit 1960De firma Heinrich Lanz bouwde in Mannheim stoommachines. In 1921 schepte men bij Lanz de tweetakt-gloeikopmotor, die als zelfrijdende stationarmotor erg succesvol was en de naam 'Bulldog' kreeg vanwege het uiterlijk van de gloeikop.


kettingbulldog
De eerste zelfrijdende '(ketting)Bulldog' in Markkleeberg 2007

Er volgden nog vele types vrijwel technisch onveranderd tot in 1956. Intussen waren er zo'n 200000 exemplaren verkocht. Na de oorlog ging het slechter met Lanz, mede doordat vrijwel 3/4 van de fabriek in Mannheim platgebombardeerd werd.

 

Lanz Bulldogs door de jaren heen     

 

De wederopbouw en het ontbreken van nieuwe ontwikkelingen op motorisch gebied (de gloeikoptechniek was inmiddels te sterk verouderd) en de groeiende concurrentie zorgden voor de doodsteek. Het inbouwen van merkvreemde motoren zoals die van TWN werd als redding gezien.

Er werd te weinig tijd genomen om de nieuwe motoren te testen, en al snel bleek dat deze TWN-motoren te licht waren voor het werk waarvoor ze bedoeld waren. Het gevolg was dat binnen een half jaar bijna alle verkochte Lanzen met TWN-motor terug gingen naar de fabriek met een kapotte motor. Lanz probeerde nog het hachje te redden door de nieuwe 'volldiesel' te presenteren, die wel weer met eigen motoren voorzien waren. Helaas kon deze zeer succesvolle tractor de Fabriek niet redden.  John Deere nam de zaak over, spoot in 1958 alle nieuw geproduceerde tractoren en de nog niet verkochte op het fabrieksterrein aanwezige blauwe volldiesels groen en de naam 'Bulldog' verdween achter de naam Lanz.

Deze Lanz-Diesel werden verder voorzien van een aluminium strip op de motorkap. Tijdens de overname door John Deere is helaas veel informatie over de fabriek verloren gegaan. Volgens het archief van de John Deere fabriek zouden er tussen januari en maart van 1960  nog een handvol Volldiesels (van de types 1616 t/m 2816) gebouwd zijn  met rechts op de motorkap de naam John Deere-Lanz  op een aluminium plaat. Op de voorkant van de motorkap verdween het bekend ronde Lanz-embleem, het maakte plaats voor een vierkant embleem met de naam John Deere Lanz met het springend hert.


Het nieuwe motorkap-embleem waar de traktoren alleen in 1960 mee werden voorzien.

Ook het typeplaatje werd veranderd; hier stond nu ook ipv Lanz; John deere- Lanz.
Vreemd genoeg doken er door de jaren heen Volldiesels op met hoge motor en traktornummers en eerste toelatingsdata in augustus, september en zelfs oktober. Waarschijnlijk zijn de Volldiesels dus niet tot maart maar tot de zomervakantie (juli/augustus)  of nog langer gebouwd. Dit beweren ook enkele oud-medewerkers van de fabriek die bij de produktie aanwezig waren. Helaas blijft het een mysterie tot welke maand deze laatste Volldiesels precies gebouwd zijn.
Volgens vage bronnen schijnt het dat in 1961 er nog een handvol volldiesels gebouwd zijn uit restbestanden wegens een grote navraag naar het vertrouwde type. De kans is zeer klein dat er nog één van deze Volldiesels bestaat. Tegen het einde van de zestiger jaren was de naam Lanz helemaal verdwenen.

Deze laatste Volldiesels zoals wij er een hebben zijn een zeer gewild verzamelobjekt in de Lanz-kringen, er worden dan ook belachelijke bedragen voor geboden omdat er maar zeer weinig van over zijn gebleven. Men denkt dat er minder dan 300 stuk van gebouwd zijn. Volgens het Lanzregister van Andy Watson is onze John Deere-Lanz een van de jongste Volldiesels van het type D2016, deze heeft als eerste toelatingsdatum 15-08-1960.


Onze D2016 uitgerust met hefinrichting, motorrem, sper, maaibalk,  uitlaat naar beneden, kruipgang en... snelgang (+/- 35 km/u)
Motorrem!

merk: John Deere-Lanz, type: D2016, 20 pk, 2 takt middeldrukmotor, 1 cilinder.


Hydraulische hefinrichting

lanz diesel tractor
D2016 met eerste toelatingsdatum op 15-08-1960


Twee volldiesels uit 1960 met beide dezelfde kenmerken behorende bij het bouwjaar poseren in Selfkant/Tudderen (D).


Alleen in 1960 (tot juli/augustus van dat jaar) kwam de naam John Deere voor op de voldiesels van Lanz


Een van de laatsten ...

Oldtimertractoren M. Huijnen te Sibbe